تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق سوابق تکمیلی نمودارهای جریانات نقدینگی حمایت و مقاومت ها اندیکاتورها میانگین های متحرک نمودارهای عملکرد ماهیانه تحلیلگر جریانات نقدینگی

کارخانجات کابل سازی‌ تک‌

بتک

تعداد سهام: 9.00 میلیون سهم
ارزش بازار: 32 میلیارد تومان
خلاصه معاملات
حجم ارزش اولین بیشترین کمترین آخرین قیمت پایانی قیمت دیروز حجم مبنا تعداد معاملات
35,300 1.0
خلاصه معاملات اشخاص حقیقی
تعداد خریدار حجم خرید ارزش خرید سرانه خرید قدرت خرید سرانه فروش ارزش فروش حجم فروش تعداد فروشنده ورود پول

سفارشات خرید و فروش ( دامنه مجاز 36,000 ~ 34,600 )
تعداد ارزش حجم خرید فروش حجم ارزش تعداد
معاملات تفکیکی اشخاص حقیقی و حقوقی
تعداد حجم ارزش درصد درصد ارزش حجم تعداد
حقیقی
حقوقی
مجموع
مشاهده نمودارهای لحظه ای در روزهای قبل
آمار دوره ای بتک
بازدهی حجم میانگین نسبت حجم سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید حقوقی به حقیقی میانگین روزانه ورود پول میانگین روزانه
پنج روزه
ده روزه
بیست روزه
شصت روزه

حمایت ها و مقاومت های پیش روی بتک

نخستین حمایت استاتیک :
نخستین مقاومت استاتیک :
دومین حمایت استاتیک :
دومین مقاومت استاتیک :
سومین حمایت استاتیک :
سومین مقاومت استاتیک :
نخستین حمایت داینامیک :
نخستین مقاومت داینامیک :
دومین حمایت داینامیک :
دومین مقاومت داینامیک :
سومین حمایت داینامیک :
سومین مقاومت داینامیک :

اندیکاتورهای نماد بتک