آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا

دیده بان گروه های صنعت

نام گروهحجم معاملاتارزش معاملاتارزش خرید حقیقیارزش فروش حقیقیارزش سفارش های خریدارزش سفارش های فروشتراز سفارش هابازدهی گروه (هم وزن)ارزش معاملات نسبت به میانگین 5 روزهارزش معاملات نسبت به میانگین 20 روزهسرانه خریدسرانه فروشقدرت خریدقدرت خرید 5 روزهقدرت خرید 20 روزهدرصد خرید حقیقیدرصد فروش حقیقیورود پولمیانگین 5 روزه ورود پولمیانگین 20 روزه ورود پول
حداقل
حداکثر
آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا