آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا

خلاصه معاملات بازار بورس تهران


حجم معاملات سهام در بازار نقدی ارزش معاملات سهام در بازار نقدی سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی نسبت خریدار به فروشنده ورود پول حقیقی

حقیقی حقوقی

تعداد خریداران ارزش خرید درصد خرید درصد فروش ارزش فروش تعداد فروشندگان
حقیقی
حقوقی

خلاصه معاملات صنایع بورس

(جهت مشاهده دیده بان هر گروه روی نام آن گروه کلیک کنید.)
نام گروه حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش سفارش های خرید ارزش سفارش های فروش تراز سفارش ها بازدهی گروه (هم وزن) سرانه خرید سرانه فروش نسبت خریدار به فروشنده در صد خرید حقیقی در صد فروش حقیقی ورود پول حقیقی

آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا