آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت صفحات آزمایشی
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا

خلاصه معاملات سهام در بازار نقدی بورس تهران

حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت خرید ورود پول حقیقی

حقیقی حقوقی
فهرست نمادهای لحاظ نشده در سرانه ها

تعداد خریداران ارزش خرید درصد خرید درصد فروش ارزش فروش تعداد فروشندگان
حقیقی
حقوقی

خلاصه معاملات صنایع بورس (جهت مشاهده دیده بان هر گروه روی نام آن گروه کلیک کنید.) دیده بان صنایع

نام گروه حجم معاملات ارزش معاملات ارزش خرید حقیقی ارزش فروش حقیقی ارزش سفارش های خرید ارزش سفارش های فروش تراز سفارش ها بازدهی گروه (هم وزن) سرانه خرید سرانه فروش نسبت خریدار به فروشنده در صد خرید حقیقی در صد فروش حقیقی ورود پول حقیقی

آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا