تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار
راهنمای سایت

دیده بان سفارش ها

نمادحجم معاملاتارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانحجم سفارش های خریدحجم سفارش های فروشارزش سفارش های خریدارزش سفارش های فروشتراز سفارش ها
حداقل __ __
حداکثر __ __
آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا
×
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرین قیمت
درصد آخرین قیمت
قیمت پایانی
درصد قیمت پایانی
نوسان
حجم سفارش های خرید
حجم سفارش های فروش
ارزش سفارش های خرید
ارزش سفارش های فروش
تراز سفارش ها