تریدرز آرنا دیده بان بازار فیلترنویسی ساده دیده بان تکنیکال راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا

دیده بان بازار

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی هر سهم روی نشان روبروی نماد کلیک کنید.

در صورت استفاده از خروجی فیلترها مسئولیت آن کاملا با خودتان است و هیچ مسئولیتی متوجه وبسایت ما نیست.

نمادحجم معاملاتارزش معاملاتآخریندرصدپایانیدرصدنوسانارزش معاملات به میانگین 5 روزهارزش معاملات به میانگین 20 روزهسرانه خریدسرانه فروشنسبت خریدار به فروشندهنسبت 5 روزه خریدار به فروشندهدرصد خرید حقیقیدرصد فروش حقیقیورود پولمیانگین 5 روزه ورود پولبازدهی 5 روزهبازدهی 10 روزه
آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا
×
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرین قیمت
درصد آخرین قیمت
قیمت پایانی
درصد قیمت پایانی
نوسان
نسبت ارزش معاملات به میانگین 5 روزه
نسبت ارزش معاملات به میانگین 20 روزه
سرانه خرید
سرانه فروش
نسبت سرانه خرید به سرانه فروش
نسبت 5 روزه خریدار به فروشنده
درصد خرید حقیقی
درصد فروش حقیقی
ورود پول
میانگین 5 روزه ورود پول
بازدهی 5روزه
بازدهی 10 روزه