آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار
راهنمای سایت

دیده بان بازار 1399/12/3

نماد حجم ارزش معاملات آخرین درصد پایانی درصد نوسان ارزش معاملات به میانگین 5 روزه ارزش معاملات به میانگین 20 روزه سرانه خرید سرانه فروش نسبت خریدار به فروشنده نسبت 5 روزه خریدار به فروشنده نسبت 20 روزه خریدار به فروشنده درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی ورود پول بازدهی 5 روز قبل بازدهی 5 روز بعد قیمت روز بازدهی
×
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرین قیمت
درصد آخرین قیمت
قیمت پایانی
درصد قیمت پایانی
نوسان
نسبت ارزش معاملات به میانگین 5 روزه
نسبت ارزش معاملات به میانگین 20 روزه
سرانه خرید
سرانه فروش
نسبت سرانه خرید به سرانه فروش
نسبت 5 روزه خریدار به فروشنده
درصد خرید حقیقی
درصد فروش حقیقی
ورود پول
میانگین 5 روزه ورود پول
بازدهی 5 روز قبل
بازدهی 5 روز بعد
قیمت روز
بازدهی تا امروز
×

توضیحات

در محاسبه بازدهی سهام افزایش سرمایه ها لحاظ شده و از تقسیم سود شرکت ها چشم پوشی شده است. محل افزایش سرمایه ها یکسان در نظر گرفته شده است.

بازدهی حق تقدم سهام با شرایط زیر محاسبه شده است:

قیمت حق تقدم به علاوه 100 تومان واریزی جهت تبدیل حق تقدم به سهام به عنوان قیمت تمام شده لحاظ شده است. قیمت روز حق تقدم همان قیمت امروز سهام اصلی در نظر گرفته شده است.

آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار تحلیل نموداری بازار راهنمای سایت
کانال تلگرام تریدرز آرنا صفحه اینستاگرام تریدرز آرنا