تریدرزآرنا
ورود

اشتراک های تک کاربره ویژه کاربران حقیقی

اشتراک های چند کاربره ویژه کاربران حقوقی

اشتراک پایه سه ماهه

200,000 تومان

250,000 تومان

90 روزه

امکانات کاربران ویژه

عنوان اشتراک پایه اشتراک استاندارد
دسترسی کامل به نمودارهای صفحه اصلی سایت (آمارهای کلیدی بازار)
دسترسی کامل به فیلترهای صفحه اصلی سایت (آمارهای کلیدی بازار)
دسترسی به صفحه نمودارهای جریانات نقدینگی لحظه ای به تفکیک بخش های مختلف بازار
مشاهده نسخه آرشیو شده صفحه آمارهای کلیدی بازار در روزهای گذشته
دسترسی کامل به دیده بان بازار
تعداد واچ لیست شخصی 20 دیده بان 100 دیده بان
تحلیلگر تکنیکال
نمودارهای جریانات نقدینگی نماد ها، گروه ها و بازار
دریافت خروجی اکسل از سوابق نمادها،گروه ها و بازار
دسترسی به صفحه دیده بان حمایت ها و مقاومت ها
دسترسی به صفحه دیده بان جریانات نقدینگی
نمودارهای لحظه ای جریانات نقدینگی سهم ها در طول بازار
نمودارهای لحظه ای جریانات نقدینگی سهم ها برای 30 روزگذشته
صفحه تحلیلگر جریانات نقدینگی سهم ها
امکانات متنوع دیگر ... به زودی