تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار جریانات نقدینگی بازار خرید اشتراک راهنمای سایت
ورود

دیده بان بازار 1401/5/11

نمایش دیده بان بدون فیلتر
ورود پول هوشمند
خروج پول هوشمند
حجم مشکوک در سقف
حجم مشکوک در کف
ورود پول و حجم مشکوک
خروج پول و حجم مشکوک
معامله نزدیک صف خرید فردا
معامله نزدیک صف فروش فردا
کد به کد در کف
کد به کد در سقف
اجرای فیلتر شخصی
پاک کردن ورودی های فیلتر شخصی
نماد حجم ارزش آخرین درصد پایانی درصد نوسان ارزش معاملات به میانگین 5روزه ارزش معاملات به میانگین 20روزه سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید قدرت خرید 5روزه قدرت خرید 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی ورود پول بازدهی 5 روز قبل بازدهی 5 روز بعد قیمت روز بازدهی
حداقل
حداکثر
آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار نمودارهای جریانات نقدینگی بازار فرا صفحات راهنمای سایت