تریدرز آرنا دیده بان بازار سوابق بازار نمودارهای جریانات نقدینگی بازار
راهنمای سایت ورود

دیده بان بازار 1401/3/9

نمایش دیده بان بدون فیلتر
ورود پول هوشمند
خروج پول هوشمند
حجم مشکوک در سقف
حجم مشکوک در کف
ورود پول و حجم مشکوک
خروج پول و حجم مشکوک
معامله نزدیک صف خرید فردا
معامله نزدیک صف فروش فردا
کد به کد در کف
کد به کد در سقف
اجرای فیلتر شخصی
پاک کردن ورودی های فیلتر شخصی
نماد حجم ارزش آخرین درصد پایانی درصد نوسان ارزش معاملات به میانگین 5روزه ارزش معاملات به میانگین 20روزه سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید قدرت خرید 5روزه قدرت خرید 20روزه درصد خرید حقیقی درصد فروش حقیقی ورود پول بازدهی 5 روز قبل بازدهی 5 روز بعد قیمت روز بازدهی
حداقل __ __ __
حداکثر __ __ __
×
حجم معاملات
ارزش معاملات
آخرین قیمت
درصد آخرین قیمت
قیمت پایانی
درصد قیمت پایانی
نوسان
نسبت ارزش معاملات به میانگین 5 روزه
نسبت ارزش معاملات به میانگین 20 روزه
سرانه خرید
سرانه فروش
نسبت سرانه خرید به سرانه فروش
نسبت 5 روزه خریدار به فروشنده
درصد خرید حقیقی
درصد فروش حقیقی
ورود پول
میانگین 5 روزه ورود پول
بازدهی 5 روز قبل
بازدهی 5 روز بعد
قیمت روز
بازدهی تا امروز
×

توضیحات

در محاسبه بازدهی سهام افزایش سرمایه ها لحاظ شده و از تقسیم سود شرکت ها چشم پوشی شده است. محل افزایش سرمایه ها یکسان در نظر گرفته شده است.

بازدهی حق تقدم سهام با شرایط زیر محاسبه شده است:

قیمت حق تقدم به علاوه 100 تومان واریزی جهت تبدیل حق تقدم به سهام به عنوان قیمت تمام شده لحاظ شده است. قیمت روز حق تقدم همان قیمت امروز سهام اصلی در نظر گرفته شده است.

آمار کلیدی بازار دیده بان بازار سوابق بازار نمودارهای جریانات نقدینگی بازار فرا صفحات راهنمای سایت